Code nhúng lấy giá coin xsgd đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá xsgd

Demo widget giá coin xsgd nhúng vào website