Code nhúng lấy giá coin verasity đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá verasity

Demo widget giá coin verasity nhúng vào website