Code nhúng lấy giá coin trustswap đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá trustswap

Demo widget giá coin trustswap nhúng vào website