Code nhúng lấy giá coin trueflip đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá trueflip

Demo widget giá coin trueflip nhúng vào website