Code nhúng lấy giá coin tidal-finance đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá tidal-finance

Demo widget giá coin tidal-finance nhúng vào website