Code nhúng lấy giá coin theta đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá theta

Demo widget giá coin theta nhúng vào website