Code nhúng lấy giá coin tether đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá tether

Demo widget giá coin tether nhúng vào website