Code nhúng lấy giá coin synthetify đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá synthetify

Demo widget giá coin synthetify nhúng vào website