Code nhúng lấy giá coin susd đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá susd

Demo widget giá coin susd nhúng vào website