Code nhúng lấy giá coin sologenic đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá sologenic

Demo widget giá coin sologenic nhúng vào website