Code nhúng lấy giá coin solana đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá solana

Demo widget giá coin solana nhúng vào website