Code nhúng lấy giá coin sentivate đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá sentivate

Demo widget giá coin sentivate nhúng vào website