Code nhúng lấy giá coin ramp đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá ramp

Demo widget giá coin ramp nhúng vào website