Code nhúng lấy giá coin propy đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá propy

Demo widget giá coin propy nhúng vào website