Code nhúng lấy giá coin polkastarter đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá polkastarter

Demo widget giá coin polkastarter nhúng vào website