Code nhúng lấy giá coin pivx đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá pivx

Demo widget giá coin pivx nhúng vào website