Code nhúng lấy giá coin peakdefi đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá peakdefi

Demo widget giá coin peakdefi nhúng vào website