Code nhúng lấy giá coin pax-gold đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá pax-gold

Demo widget giá coin pax-gold nhúng vào website