Code nhúng lấy giá coin okb đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá okb

Demo widget giá coin okb nhúng vào website