Code nhúng lấy giá coin oin-finance đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá oin-finance

Demo widget giá coin oin-finance nhúng vào website