Code nhúng lấy giá coin monero đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá monero

Demo widget giá coin monero nhúng vào website