Code nhúng lấy giá coin micropets đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá micropets

Demo widget giá coin micropets nhúng vào website