Code nhúng lấy giá coin metal đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá metal

Demo widget giá coin metal nhúng vào website