Code nhúng lấy giá coin maple đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá maple

Demo widget giá coin maple nhúng vào website