Code nhúng lấy giá coin kucoin-token đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá kucoin-token

Demo widget giá coin kucoin-token nhúng vào website