Code nhúng lấy giá coin geeq đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá geeq

Demo widget giá coin geeq nhúng vào website