Code nhúng lấy giá coin gatetoken đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá gatetoken

Demo widget giá coin gatetoken nhúng vào website