Code nhúng lấy giá coin gas đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá gas

Demo widget giá coin gas nhúng vào website