Code nhúng lấy giá coin filecoin đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá filecoin

Demo widget giá coin filecoin nhúng vào website