Code nhúng lấy giá coin fei-usd đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá fei-usd

Demo widget giá coin fei-usd nhúng vào website