Code nhúng lấy giá coin fantom đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá fantom

Demo widget giá coin fantom nhúng vào website