Code nhúng lấy giá coin eos đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá eos

Demo widget giá coin eos nhúng vào website