Code nhúng lấy giá coin dodo đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá dodo

Demo widget giá coin dodo nhúng vào website