Code nhúng lấy giá coin dad đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá dad

Demo widget giá coin dad nhúng vào website