Code nhúng lấy giá coin augur đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá augur

Demo widget giá coin augur nhúng vào website