Code nhúng lấy giá coin aave đưa vào website

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá aave

Demo widget giá coin aave nhúng vào website